Полиграф
 site.polygraph@gmail.com
03170
Україна, м.Київ,
вул.Велика окружна, 4
безкоштовна консультація

Закон і поліграф

Законність поліграфа

законность

Законність поліграфа - в даний час проведення поліграфних перевірок не заборонено Законами України тому, що дослідження, що проводяться за допомогою детектора брехні, не порушують права юридичних та фізичних осіб. На використання поліграфа, як і на сам апарат, не потрібно ніяких ліцензій, оскільки детектор брехні не завдає шкоди здоров'ю людини. Перевірка на детекторі брехні спрямована перш за все на захист законних прав фізичних та юридичних осіб в області їх особистої безпеки та безпеки їх бізнесу. Будь-яка діяльність в Україні не може порушувати Законодавство, і поліграфні перевірки не виняток.

Проведення досліджень на поліграфі, має дотримуватися і відповідати таким Законам України, як:

Конституція України:

Розділ 2 - "Права, обов'язки людини і громадянина" - ст.26,40,138,139 і т.д.

Кодекс Законів про працю України:

ст.21 КЗпП України «Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства ..., за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою ... Особливою формою трудового договору є контракт, в якому ... права, обов'язки та відповідальність сторін, умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою сторін »(Рішення Конституційного Суду N 12-рп / 98 від 09.07.98г.)

ч.1, ст.26 КЗпП України «При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається»

ч.1, ст.40 КЗпП України «Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим в разі виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи».

ст.41 КЗпП України «Додаткові підстави розірвання трудового договору»: ч.2 «... винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові та товарні цінності, якщо дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника»; ч.3 «... вчинення працівником ... аморального вчинку, несумісного з продовженням даної роботи».

ст.130 КЗпП України «...Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству...»

ст.138 КЗпП України «... Для накладення на працівника матеріальної відповідальності ... власник повинен довести наявність умов, передбачених ст.130 цього Кодексу».

ст.139 КЗпП України «Працівники зобов'язані працювати чесно і старанно ..., своєчасно і точно виконувати розпорядження власника, дотримуватися трудової й технологічної дисципліни, вимог нормативних актів ..., дбайливо ставитися до майна власника ...»

Законность полиграфа

Постанова Кабінету Міністрів України №170 від 19.03.1994 р. "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору" - закріплює право роботодавця на припинення трудових відносин і з інших причин, які не передбачені трудовим законодавством, але зазначених у трудовому контракті (п. 21 Постанови).

При складанні умов Контракту можливе включення в його структуру положень про проходження працівником перевірок на детекторі брехні — поліграфі як при влаштуванні на роботу, так і при необхідності вже в період роботи. Це може виглядати приблизно так: "В період працевлаштування, при заповненні анкети для укладення надалі Трудового договору, надати роботодавцю справжні документи й справжні відомості про себе та свою трудову діяльність, а так само пройти спеціальне психофізіологічне дослідження з використанням поліграфа (детектора брехні), що не завдає шкоди здоров'ю, для підтвердження відсутності підстав що перешкоджають реєстрації трудового договору. Отримана в ході спеціальних психофізіологічних досліджень інформація є конфіденційною і доводиться тільки до керівника підприємства. З метою корпоративної безпеки, тобто збереження комерційної таємниці, недопущення будь-якого роду розкрадань і / або зловживань, враховуючи значущість і відповідальність покладених обов'язків, співробітник в період роботи на підприємстві Роботодавця, на розсуд Роботодавця, зобов'язаний проходити планові або вибіркові спеціальні психофізіологічні дослідження з використанням методик, що не завдають шкоди здоров'ю. Активно сприяти проведенню роботодавцем службових розслідувань і т.д."

Професія фахівця в області детекції брехні була законодавчо закріплена в Україні у 2010 році

«Класифікатор професій» (ДК 003: 2010), код КП 2144.2 - «Експерт-поліграфолог»; КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних структур - «послуги детектора брехні».

У своїй діяльності експерти — поліграфологи керуються такими Законами України:

Цивільний кодекс України:

Господарський кодекс України:

ст. 36 "Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею" та інше.

Міжнародні правові норми:

1.Стандарти перевірок Американської Асоціації Поліграфологів (Аmerican Poligraph Association -APA).

2.Вимоги Стандартів BS ISO / IEC 17799: 2005:

Розділ 8. «Безпека кадрових ресурсів».